Việt Báo Việt Nam PDA


Chúa Trịnh nào sát hại nhiều vua nhất?

Thứ hai, 08 Tháng một 2018, 10:41 GMT+7

Chúa Trịnh (1545 – 1787) là một vọng tộc phong kiến kiểm soát quyền lực Đàng Ngoài suốt thời Lê Trung hưng, khi nhà vua tuy không có thực quyền vẫn được duy trì ngôi vị. Bộ máy triều đình lúc này hoạt động theo thể chế lưỡng đầu.

Tổng cộng có 11 chúa Trịnh chính thức (nếu tính luôn Trịnh Kiểm là có 12 chúa) cai quản xứ Đàng Ngoài trong hơn 2 thế kỷ.

Bạn biết gì về các vị chúa này?

Chua Trinh nao sat hai nhieu vua nhat?

Chúa Trịnh nào giết nhiều vua nhất?

A.Trịnh Tạc

B.Trịnh Tráng

C.Trịnh Tùng

Đáp án chính xác là Trịnh Tùng.

Trịnh Tùng (1550 – 1623) thụy hiệu Thành Tổ Triết Vương, là vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Người này đã từng giết ông vua của triều đại đối nghịch với triều đại mình (vua Mạc Mậu Hợp) và sau đó lại giết cả hai vị vua mình đang phò tá (vua Lê Anh Tông và vua Lê Kính Tông) để thâu đoạt quyền bính vào tay.

Chua Trinh nao sat hai nhieu vua nhat?

Người con trai 2 lần nổi loạn nhằm lật đổ Trịnh Tùng là ai?

A.Trịnh Túc

B.Trịnh Xuân

Đáp án chính xác là Trịnh Xuân.

Người con thứ Trịnh Xuân đã 2 lần nổi loạn nhằm đoạt ngôi Chúa nhưng không thành. Khâm định việt sử thông giám cương mục thuật lại: “Vương kể tội Xuân là kẻ loạn thần tặc tử, rồi truyền Sĩ Lâm sai người chặt chân Xuân cho chết”.

C.Trịnh Tráng

Chua Trinh nao sat hai nhieu vua nhat?

Vị Trạng nguyên nào bị đồn thổi do cùng họ với nhà chúa nên mới được lấy đỗ?

A.Trịnh Tuệ

Đáp án chính xác là Trịnh Tuệ.

Trịnh Tuệ (1701–?), trước có tên là Trịnh Huệ, sau vì trùng tên với Tuyên Phi Đặng Thị Huệ nên đổi sang là Trịnh Tuệ, hiệu là Cúc Lam, là vị Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

Trịnh Huệ vốn thông minh, học giỏi, nhưng khoa thi Hội ông dự thì do một người họ Trịnh là Trịnh Diễm làm chủ khảo, đến khi thi Đình lại xảy ra một sự thay đổi khác so với những khoa thi trước, đó là việc các thí sinh thay vì vào sân rồng để vua Lê vấn thi thì lại vào sân chúa để chúa Trịnh Giang hỏi thi. Do đó dư luận dị nghị cho rằng Trịnh Huệ không có tài mà là do có dòng dõi nhà Chúa nên mới được lấy đỗ trạng.

B.Trịnh Diễm

C.Trịnh Giang

Chua Trinh nao sat hai nhieu vua nhat?

Người họ Trịnh nào được ví là Tào Tháo của Việt Nam?

A.Trịnh Sâm

B.Trịnh Tùng

Đáp án chính xác là Trịnh Tùng.

Trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục (bộ chính sử của triều Nguyễn) đã so sánh Trịnh Tùng với Vương Mãng, Tào Tháo của Trung Quốc với hàm ý phê phán ông phế vua Anh Tông, lập vua Thế Tông để nắm binh quyền.

C.Trịnh Cán

 

Chua Trinh nao sat hai nhieu vua nhat?

Chúa Trịnh nào sợ trời đánh phải sống trong hầm dưới đất?

A.Trịnh Giang

Đáp án chính xác là Trịnh Giang.

Uy Nam Vương Trịnh Giang (1711 – 1762) là vị chúa Trịnh thứ 6 thời Lê Trung Hưng, ở ngôi từ tháng 10/1729 đến tháng 1/1740. Trong thời gian cai trị của mình, Trịnh Giang làm nhiều việc mất lòng người như giết vua và nhiều đại thần được trọng vọng; lại sa vào con đường ăn chơi xa xỉ, tin dụng hoạn quan, gian nịnh...

Một hôm, chẳng hiểu vì sao Trịnh Giang bị sét đánh gần chết, nhân đó mà mắc bệnh kinh quý, hễ nghe có sấm sét là kinh hồn bạt vía...

Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục thì viết: Từ ngày làm việc bạo nghịch là giết vua (chỉ việc Trịnh Giang phế truất rồi giết chết vua Lê Đế Duy Phường), Trịnh Giang càng ngày càng tiếm quyền, ăn chơi dâm loạn không còn chừng mực gì nữa, cho nên về sau mới mắc bệnh kinh quý, sợ sấm sợ sét lắm. Bọn hoạn quan là Hoàng Công Phụ đánh lừa, đào đất làm cung Thưởng Trì cho Trịnh Giang ở. Từ đấy, Chúa không còn dám bước chân ra ngoài...

B.Trịnh Sâm

C.Trịnh Cán

Phương Chi

VietBao.vn

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0